Niniejszym informujemy, iż z dniem 17 lipca 2021 r. zmianie uległa nawa naszej firmy z dotychczasowej: SAFETY SOLUTIONS Karolina Gocha na: SAFETY SOLUTIONS Karolina Adamowicz oraz adres e-mail z dotychczasowego:
  Treść wiadomości- zmień wygląd w jaki sposób pokażą się Twoje aktualności. Możesz dodać dowolne elementy graficzne, zmienić układ, a nawet powiązać szablon aktualności z istniejącym szablonem strony, dzięki czemu wszelkie
  Sytuacja epidemiologiczna w Polsce spowodowała, iż większość osób pracuje w domach czy mieszkaniach w sposób zdalny. Nie możemy zapomnieć, że pracownik świadczący pracę w taki sposób powinien stosować się do
W systemie ochrony pracy podmiotem chronionym jest człowiek oraz jego zdrowie. Właśnie dlatego pod pojęciem ochrony pracy kryją się gwarancje prawne mające na celu zabezpieczenie zdrowia i życia ludzkiego w

AKTUALNOŚCI

CZEMU AKURAT MY?

Created with WebWave CMS