Zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników

Projekt nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług został skierowany do konsultacji społecznych. Projekt został przygotowany przez MRPiPS.

 

Projekt ustawy ma celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE, która dotyczy delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

 

Nowelizowana ustawa określa zasady:

 • delegowania pracowników na terytorium RP w ramach świadczenia usług;
 • kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem;
 • współpracy z właściwymi organami innych państw UE w zakresie delegowania pracowników na i z terytorium RP;
 • ochrony pracowników delegowanych na i z terytorium RP;
 • postępowania związanego z realizacją wniosków o powiadomienie o decyzji w sprawie nałożenia na pracodawcę delegującego na terytorium RP kary lub grzywny oraz ich egzekucji.

 

Do najważniejszych zmian, jakie mają nastąpić w ustawie o delegowaniu pracowników zaliczamy m.in.:

 • zmianę definicji pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP oraz pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP
 • modyfikacje minimalnych warunków zatrudnienia
 • wprowadzenie 12-miesięcznego okresu gwarancji stosowania minimalnych warunków zatrudnienia
 • wprowadzenie możliwości złożenia umotywowanego powiadomienia
 • wprowadzenie zasady sumowania okresów delegowania pracowników wykonujących to samo zadanie w tym samym miejscu
 • oraz wiele innych

 

Zmiany mają zostać wprowadzone od lipca 2020 r. 

 

Źródło

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2206); www.rcl.gov.pl

05/02/20

Created with WebWave CMS