Zawiadomienie o zmianie nazwy firmy

 

Niniejszym informujemy, iż z dniem 17 lipca 2021 r. zmianie uległa nawa naszej firmy z dotychczasowej:
 
SAFETY SOLUTIONS Karolina Gocha
 
na:
SAFETY SOLUTIONS Karolina Adamowicz
 
oraz adres e-mail z dotychczasowego:
karolina.gocha@bhp-gocha.com.pl
 
na:
karolina.adamowicz@bhp-gocha.com.pl
 
Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy firmy – wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, REGON, numery kont bankowych, numery telefonów, adres siedziby pozostają bez zmian.
 
Pragniemy również nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana nazwy nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów, czy zaciągniętych dotychczas zobowiązań.
 
Zmiana nazwy nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą firmę umów oraz nie wymaga ich aneksowania.
 
 
z poważaniem
Zespół SAFETY SOLUTIONS Karolina Adamowicz
16/08/21

Created with WebWave CMS