Uwaga, wykopy!

Wykopy zalicza się do budowli ziemnych, które należą do kategorii stałych lub tymczasowych konstrukcji. Prace w takich wykopach są niezbędne dla każdej nowo powstającej inwestycji budowlanej.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji robót budowlanych, prace związane z wykonywaniem wykopu powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Podczas wykonywania wykopów płytkich istnieje możliwość korzystania z szeregu innowacyjnych technologii np. metoda georadarowa. 

 

Bardzo ważnym elementem każdego wykopu jest wygrodzenie jego krawędzi, ze względu na zagrożenie upadkiem z wysokości, przypadkowym wpadnięciem przedmiotów czy materiałów. W tym celu stosuje się bariery ochronne, składające się z poręczy na wysokości 1,1 m, deski krawężnikowej oraz wypełnienia pomiędzy nimi - poprzeczka lub siatka.

 

Podczas wykonywania prac przy pomocy maszyn do robót ziemnych należy pamiętać o wyznaczeniu strefy niebezpiecznej. Odległość ta powinna być równa maksymalnym gabarytom maszyny. Wszystkie procesy związane z wykonywaniem wykopów oraz przygotowaniem stanowiska pracy należy zorganizować w taki sposób, aby wyeliminować zagrożenie związane z poruszaniem się w strefach niebezpiecznych. 

 

Budownictwo jest jedną z najbardziej niebezpiecznych branż, w której bardzo często dochodzi do wypadków. Wysoką wypadkowość odnotowuje się właśnie w pracach w wykopie, dlatego ważne jest przestrzeganie  zasad prawidłowego ich wykonywania i zabezpieczania. Wszystkie prace prowadzone w wykopach, rowach lub dołach wiążą się z zagrożeniami dla pracowników, a ich bagatelizowanie może skutkować groźnymi wypadkami. Największe zagrożenia stwarzają niezabezpieczone, głębokie wykopy wąskoprzestrzenne. W sytuacjach załamania się gruntu pracownicy w wykopie nie mają szans na ucieczkę.

29/01/20

Created with WebWave CMS