USŁUGI

 

doradztwo w zakresie Karty Nauczyciela

* zakres szeroko rozwiniętych spraw kadrowych pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych zatrudnianych w placówkach oświatowych

* doradztwo w zakresie nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy na podstawie Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy

* doradztwo w zakresie awansów zawodowych pracowników pedagogicznych

* doradztwo w zakresie sporządzania wniosków o przejście na świadczenia kompensacyjne oraz urlopy zdrowotne pracowników pedagogicznych,

* doradztwo w zakresie sporządzania wniosków o kapitał początkowy

* doradztwo w zakresie sporządzania wniosków o przejście na emerytury

* doradztwo w zakresie sporządzania wniosków o przejście na renty

* doradztwo w zakresie urlopów macierzyńskich, urlopów rodzicielskich oraz wniosków o opiekę na dziecko

* doradztwo w zakresie urlopów wypoczynkowych oraz urlopów na żądanie

* szkolenie dla pracowników - PPK warto czy nie?

 

INNE

usługa ozonowania pomieszczeń biurowych, domów, mieszkań, samochodów

Created with WebWave CMS