W życiu codziennym spotykamy się z różnymi sytuacjami. Może zdarzyć się, że będziemy musieli wykazać się znajomością podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz umiejętnością odnalezienia się w trudnej sytuacji a więc szybkiej reakcji i zachowania zimnej krwi.

 

Czy potrafimy w sytuacji stresowej przeprowadzić w sposób prawidłowy resuscytację krążeniowo-oddechową u osoby, której życie jest bezpośrednio zagrożone? - statystki pokazują, że większość osób wykonuje RKO w sposób nieprawidłowy np. przez zbyt płytkie uciski klatki piersiowej w obawie przed zrobieniem krzywdy poszkodowanemu. Czas dotarcia karetki pogotowia to nawet 8 minut, natomiast w sytuacji wypadku drogowego znacznie może się on wydłużyć. Dlatego tak ważne są pierwsze minuty dla poszkodowanego, szybkie podjęcie odpowiednich kroków w sytuacji zagrożenia pozwala uratować poszkodowanemu życie.

 

Kurs pierwszej pomocy przeznaczony jest dla wszystkich osób, które chcą zapoznać się z podstawowymi pojęciami, technikami oraz nabyciem umiejętności praktycznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki części praktycznej kursu, każdy uczestnik będzie miał możliwość przećwiczenia pozycji oraz resuscytacji na fantomie ćwiczeniowym. Zaprezentowany zostanie prawidłowy sposób przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej na osobie dorosłej ale także dziecku czy niemowlęciu.

 

SAFETY SOLUTIONS prowadzi kurs na terenie całego Dolnego Śląska oraz części Wielkopolski, a nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób chcących nauczyć się pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

Zapytaj o szczegóły współpracy z zakresu przeprowadzenia w Twojej firmie szkoleń z Pierwszej Pomocy.
Skontaktuj się z:
Karoliną Gocha - Instruktorem Pierwszej Pomocy, Ratownikiem Drogowym, SAFETY SOLUTIONS Karolina Gocha | tel.: 790-499-686 | e-mail: karolina.gocha@bhp-gocha.com.pl

 

Szkolenia z Pierwszej Pomocy

01 czerwca 2020

Created with WebWave CMS