Nowotwory pochodzenia zawodowego

 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych ustalono, że nowotwory złośliwe powstałe w w wyniku narażenia na czynniki występujące w środowisku pracy, uznane za rakotwórcze, zaszeregowano w pozycji 17 wykazu chorób zawodowych. Do takich nowotworów zaliczamy:

  • rak płuca, rak oskrzela;
  • międzybłoniak opłucnej lub otrzewnej;
  • nowotwór układu krwiotwórczego;
  • nowotwór skóry;
  • nowotwór pęcherza moczowego;
  • nowotwór wątroby;
  • rak krtani;
  • nowotwór nosa i zatok przynosowych;
  • nowotwory wywołane działaniem promieniowania jonizującego z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10%.

 

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1117).

07/02/20

Created with WebWave CMS