KORONAWIRUS - Objawy, leczenia i zasady zapobiegania

W ostatnich kilku tygodniach odnotowano wzrost zachorowań wśród obywateli Południowo-Wschodniej Azji, które charakteryzuje się podwyższoną temperaturą ciała ( >38o C ), kaszlem, dusznościami oraz problemami z oddychaniem. 

 

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego za podejrzany przypadek uważa się ten, który wystąpił po 9 stycznia 2020 r. i może charakteryzować się:

* podwyższoną temperaturą ciała ( > 38oC )

* objawami infekcji górnych dróg oddechowych

* kaszlem, dusznościami lub trudnościami w oddychaniu

* związkiem z odbytą w niedalekim czasie podróżą w obszary występowania wirusa

 

Należy pamiętać, że okres rozwoju wirusa wynosi ok 14 dni.

 

Zasady postępowania w przypadku zamieszkiwania z osobą, u której podejrzewa zarażenie się 2019-nCoV:

 

*  nosimy maseczki ochronne oraz unikamy bezpośredniego kontaktu

* po porozumieniu telefonicznym z najbliższym szpitalem zakaźnym, szpitalem, lekarzem pierwszego kontaktu lub właściwą miejscowo stacją sanitarno-epidemiologiczną, osobę chorą należy w uzgodniony wcześniej sposób przewieźć do wskazanej placówki medycznej

*  należy poddać się obserwacji w szpitalu zakaźnym 

*  przedmioty, z którymi chory miał styczność oraz pomieszczenia, w których przebywał należy poddać dezynfekcji

 

W przypadku zaobserwowania u siebie powyższych objawów należy niezwłocznie udać się do Izby Przyjęć najbliższego szpitala w celu ustalenia dalszego działania oraz ewentualnej hospitalizacji. 

 

Żródło: https://gis.gov.pl/

30/01/20

Created with WebWave CMS