Kongres Pożarnictwa 

27 lutego 2020 r. we Wrocławiu odbędzie się Kongres Pożarnictwa w związku ze zmianami w Prawie Budowlanym oraz Ochronie Przeciwpożarowej w obiektach budowlanych.

 

Co się zmieni?

* zaostrzeniu podlegają przepisy przeciwpożarowe dla budynków lub ich części, których sposób użytkowania uległ zmianie,

* wymogi w zakresie projektu budowlanego,

* wymogi w zakresie obowiązków projektantów,

* sprawdzanie projektu budowlanego przez organy nadzorcze,

* definicje istotnych i nieistotnych odstępstw od projektu budowlanego,

* zmiany w prawie i przepisach wpływających na realizacje robót związanych z budową sieci i instalacji wewnętrznych,

* wymogi przed rozpoczęciem robót budowlanych,

* zmiana sposobu użytkowania,

* nowe warunki techniczne od 2021 r.

 

Kongres Pożarnictwa składać się będzie z 3 paneli, do których zaliczamy:

* Panel 1 - Bezpieczeństwo Pożarowe Konstrukcji - Budynki Użyteczności Publicznej i Obiekty Handlowe,

* Panel 2 - Instalacje Przeciwpożarowe,

* Panel 3 - Sesja Szkoleniowa w ramach Akademii Pożarnictwa.

 

Dla uczestników dostępna będzie również wystawa mająca na celu przedstawienie innowacyjnych rozwiązań i technologii jakie są dostępne na rynku.

 

 

Źródło: http://www.dndproject.com.pl/pl/aktualnosci/355-nowe-prawo-budowlane-2020-ochrona-przeciwpozarowa-w-obiektach-budowlanych-po-zmianach-od-2020

 

 

 

17/02/20

Created with WebWave CMS